• НАД 450 РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТА

Сибола е създадена през 1999 г. като агенция за управленски и финансови консултации, която изготвя инвестиционни проекти, бизнес стратегии, проекти за финансиране по европейски програми, пазарни проучвания и подготовка на сливания и придобивaния. Сибола предоставя консултации на водещите фирми в секторите земеделие и хранително-вкусова промишленост, индустрия, туризъм и информационни технологии.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За последните петнадесет години Сибола се налага като лидер в сферата на европейските фондове с успешното реализиране на над 450 инвестиционни проекта. Като членове на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО), Сибола участва активно в разработването на обществени стратегии в областта на европейско финансиране, както и с експертиза в  секторите земеделие и индустрия.