Eвропейски проекти по мярка 4.2, мярка 4.1, мярка 6.4

Бащината стряха с. Бели Осъм, Ловеч - мярка 6.4

Бащината стряха с. Бели Осъм

Къща за гости Бащината стряха е проект по мярка 6.4


Целта на инвестиционния проект е изграждането на къща за селски туризъм в с.Бели ОсъмТроянскоЛовеч върху собствен парцел. В къщата се предлагат атрактивни условия за пълноценен и интересен престой, а също така и алтернативни занимания за гостите.

Основна цел на къщата за гости е популяризирането на балнеоложкия, културно-историческия, екологичния, спортния, екстремен, пещерния кулинарния, религиозния, ловния, орнитоложкия и фото туризъм. Така се  привличат български и чуждестранни гости, които искат да усетят атмосферата, културата, природата, хората от региона, при необходимия комфорт за релаксация. Къщата за гости разполага с 5 двойни стаи, които ще обслужват 10 посетители.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година, мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, сектор селски туризъм, съответсваща на подмярка 6.4 на ПРСР за 2017г.

 

Проект по мярка 6.4: Изграждане на къща за селски туризъм
Стойност на проекта: 221 422,87 лв.
Място на изпълнение на проекта: с.Бели Осъм, общ.Троян, Ловеч


Тагове: мярка 6.4 | подмярка 6.4 | подмярка 6.4 ПРСР | мярка 6.4 ПРСР | мярка 6.4 2017 | подмярка 6.4 2017 | къща за гости | консултанстка фирма | европейски проекти Ловеч |

Печат Печат