Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

3. Дейности за инвестиции в ново оборудване или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service). Бенефициентът се задължава да подсигури правото да ползва SaaS услугата за период от минимум 3 (три) години след приключването на проекта.

5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията (само за сървърите, придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията).
 
Гореописаните дейности могат да включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятият.


Тагове: услуги | разработване | въвеждане | ИКТ | софтуер | управление | бизнес | процеси | предприятия | оборудване | проложения | системи | Software | бенефициент | сървър | ERP | CMR | MOM | MES | BI |

Печат Печат