Европейски проекти, Иновации и конкурентоспособност

Пловдив, Енергийна ефективност в МСП и големи предприятия

Повишаване на енергийната ефективност на АДЛ, Пловдив

Оперативна програма: „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

Наименование на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на АДЛ,  Пловдив

Стойност на провекта: 485 487.19 хил. лева

Място на изпълнение на проекта: Пловдив


Виж повече
Печат Печат