Eвропейски проекти по мярка 4.2, мярка 4.1, мярка 6.4


Eвропейски проекти по мярка 4.2, мярка 4.1, мярка 6.4 на ПРСР


 
Бургас, мярка 4.2

Мелница по мярка 4.2 в Камено, Бургас

Мелница по мярка 4.2 в Камено, Бургас


Eвропейски проект: Изграждане на ново мелнично предприятие за преработка на зърно със силозно стопанство в град Камено, Бургас

Стойност на проекта в Камено, Бургас: 7 809 833,02 лв.


Виж повече
АГРОЕЛИТ, Търговище

АГРОЕЛИТ, Търговище мярка 4.1, мярка 4.2

Мярка 4.2 и мярка 4.1

Агроелит, Търговище е фирма с 18 годишни традиции и опит в областта на модерното и ефективно производство на зърнени, фуражни и технически култури. Машинно-тракторното стопанство на компанията е едно от най-големите и модернизирани в страната.


Виж повече
Чайковите къщи с. Бръшлян

Чайковите къщи с.Бръшлян, Бургас - мярка 6.4


Проект: Доизграждане и обзавеждане на къща за гости и изграждане и обзавеждане на втора къща за гости.

Стойност на европейския проект по мярка 6.4: 418 310,57 лв.

Място на изпълнение: село Бръшлян, общ. Малко Търново, Бургас


Виж повече
Бащината стряха с. Бели Осъм

Бащината стряха с. Бели Осъм, Ловеч - мярка 6.4

Мярка 6.4 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, селски туризъм.


Наименование на проекта: Изграждане на къща за селски туризъм

Стойност на европейския проект по мярка 6.4 : 221 422,87 лв

Място на изпълнение : с. Бели Осъм, общ. Троян, Ловеч


Виж повече
Печат Печат