Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Финансиране по прожедура Развитие на уоправленския капацитет и растеж на МСП

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 30 млн. евро. 
Максимален размер на помощта за конкретен проект: 200 000 евро.
Максимален интензитет на помощта: 70 %.

Процедурата се изпълнява в режим „De minimis“: всички помощи по този режим, получени предприятието (на ниво група), сумарно не може да надхвърлят левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни бюджетни години.

Продължителност на проекта: до 18 месеца.


Тагове: процедура | размер | проект | De minimis | режим | предприятие | група | период | продължителност |

Печат Печат