Новини

График за прием на проекти по мярка 4.2, 6.4 и др. на ПРСР – 2017г.

25/05/2017
Мярка 4.2, мярка 6.4, прием 2017

График за прием по мярка 4.2, мярка 6.4 и др. на МЗХГ за 2017 г.

Приемът по мярка 4.2 - за преработка на селскостопански продукти, е предвиден от началото на септември до края на октомври 2017 г.

Според графикът в периода август - септември 2017 г. ще бъде отворен прием за проекти по мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства.

Кандидатите по мярка 4.1.2 трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро  стандартен производствен обем с минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Приемът на проекти по мярка 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери е от август до септември 2017.
 

През декември 2017, стартира приема на проекти по мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности на ПРСР.


През октомври и ноември ще се приемат проекти по три мерки за горския сектор.

Актуалния индикативен график изтеглeте тук.


Тагове: мярка 4.2 | мярка 6.4 | ПРСР 2017 | проекти - мярка 4.1 | мярка 6.4 - 2017 | ПРСР - мерки | подмярка 4.2 | Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти | подмярка 4.2 - ПРСР | подмярка 6.4 - ПРСР | Консултантска фирма - европейски проекти | график за прием на проекти | годишна работна програма на ПРСР |

Печат Печат