Eвропейски проекти по мярка 4.2, мярка 4.1, мярка 6.4

HL-TOP MIX, Сливен - мярка 4.2

HL-TopMIX, Сливен,мярка 4.2

HL-TOP MIX Сливен - успешна инвестиция по мярка 4.2 на ПРСР


HL-ТopMix Сливен е предприятие за производство на комбинирани фуражи с над дванадесет годишен опит в сектора. Заводът работи с непрекъснат режим на работа–24 часа в денонощието, 365 дни в годината с най-модерната в страната производствена линия – Bühler

Новата производствена сграда, оборудвана по мярка 4.2 с високотехнологичната линия позволяват цялостен мониторинг, пълна проследяемост и контрол на производството. Технологията повишава производителността на компанията и в същото време гарантира постоянното качество на продукцията. Производствените процеси са по-ефективни и с по-нисък разход на енергия.

В HL-ТopMix работят над 50 души. Компанията разполага и с търговски бази в страната. Успоредно с модерната производствена линия в HL-ТopMix се въвежда и софтуер за цялостно управление на бизнеса.

 

Европроект по мярка 4.2 на ПРСР: Разширение, реконструкция и модернизация на фуражен завод

 

Стойност на европейския проект : 7 169 450,34 лв.

 

Място на изпълнение на европроекта на HL-ТopMix - с.Калояново, Сливен

 


Тагове: мярка 4.2 | мярка 4.2 за 2017 | Консултантска фирма - европейски проекти | HL-ТopMix - Сливен | HL-ТopMix | европроект - подмярка 4.2 | ПРСР - европроекти | ПРСР - подмярка 4.2 | преработка и маркетинг | европейски проекти Сливен |

Печат Печат