Eвропейски проекти по мярка 4.2, мярка 4.1, мярка 6.4

HL-TOP MIX, Сливен - мярка 4.2

HL-TopMix, Сливен, мярка 4.2

HL-TOP MIX Сливен - успешна инвестиция по мярка 4.2 на ПРСР


HL-ТopMix Сливен е предприятие за производство на комбинирани фуражи с над дванадесет годишен опит в сектора. Заводът работи с непрекъснат режим на работа – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината с най-модерната в страната производствена линия – Bühler

Новата производствена сграда, оборудвана по мярка 4.2 с високотехнологичната линия позволява цялостен мониторинг и с изключителна швейцарска прецизност - пълна проследяемост и контрол на производството.
Успоредно с модерната производствена линия в HL-ТopMix се въвежда и софтуер за цялостно управление на бизнеса.

Технологията повишава производителността на компанията и в същото време гарантира постоянното качество на продукцията.
Производствените процеси са по-ефективни и с по-нисък разход на енергия.

Модерните производствени мощности осигуряват бързото внедряване на иновативни технологични решения за съвременни концептуални подходи в създаването на специализирани фуражни продукти, протеинови и витаминни концентрати, за нуждите на високопродуктивните животновъдни стопанства.
Индивидуално се следят резултатите от продуктивността на всяка ферма. 

Подход на работа на HL-TopMix е оптимизация на разходите при хранене на животните във фермите за осигуряване на максимална ефективност на вложените разходи при отглеждането.

Партньорството с водещия немски производител на фуражи HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER позволява във фирмата да бъдат внедрявани последните технологични разработки от Германия. По този начин българските фермери могат  да постигат най -добрите показатели за добив и прираст. 

Вече 15 години фуражите на   HL-TopMix са еталон за качество при всички  животни: Едри и дребни преживни, свине, кокошки носачки,  бройлери,  патици, гъски, зайци, риби и други.
В HL-ТopMix работят над 50 души. Компанията разполага с търговски бази в цялата страна. 

 

 

Стойност на европейския проект : 7 169 450,34 лв.

Място на изпълнение на европроекта на HL-ТopMix – с.Калояново, Сливен

Разширение и модернизация на фуражен завод – европроект по мярка 4.2 на ПРСР


Тагове: мярка 4.2 | мярка 4.2 за 2017 | Консултантска фирма - европейски проекти Сливен | HL-ТopMix - Сливен | HL-ТopMix | европроект - подмярка 4.2 | ПРСР - европроекти | ПРСР - подмярка 4.2 | преработка и маркетинг | европейски проекти Сливен |

Печат Печат