Контакти

Консултантска фирма европейски проекти Сибола


Адрес:
София 1113, кв. Изток, ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, вх. 1, партер, ап.3 (дипломатическите блокове)

Телефон/факс:
+359 896 801 339,
+359 897 971 491
Лице за контакт: Румяна Филипова, Ася Анастасова
          
Е-mail:


Печат Печат