Новини

Мярка 4.2 - реални пари за реалния бизнес

13/10/2017
мярка 4.2, ПРСР

Мярка 4.2 - приема за 2017 -2018 стартира при напълно променена Наредба - ВАЖНО !


Министерство на земеделието, храните и горите прие предложенията за промени в наредбата за мярка 4.2 на браншовите организации и консултантите, като новите правила са насочени изцяло към реално работещите преработватели и земеделски производители в България – приоритет във финансирането получават фирми с история - създали реални работни места! 

За първи път по мярка 4.2 на ПРСР, ДФЗ ще наблюдава изпълнението на всички заложени параметри в енергийния одит и бизнес-плана и ще санкционира неизпълнението - НОВО !


От изключително значение при подготовката на проектите за кандидатстване ще има подготовката на реален бизнес план съгласуван с технологичен проект и възможностите за реализация на пазара на произведената продукция.

Прецизността на проекта по мярка 4.2 за 2017-2018г. е от решаващо значение за одобрението и успешната му реализация.


Реалната оценка на приходите и разходите при подготовката на бизнес плана, съчетано с коректно описание на процесите, реалната оценка на енергийната ефективност, необходимите суровини и готовата продукция в технологичния проект не само ще доведе до одобряването на проекта, но и ще защити бенефициента от санкции в периода на отчитане и управление на проекта.
 
От началото на дейността си през 1999 г. консултантска фирма СИБОЛА предлага комплексен подход за максимално ефективно адаптиране на възможностите на програмите към стратегическите планове и инвестиционните намерения на своите партньори.

Като водещ управленски консултант СИБОЛА работи за повишаване на реалните бизнес резултати в преработвателните предприятия по мярка 4.2 на ПРСР.


Тагове: мярка 4.2 - 2017 | мярка 4.2 - дфз | мярка 4.2 - наредба | преработвателни предприятия | приоритетни сектори | консултантска фирма Сибола | преработка на селскостопански продукти | енергиен одит |

Печат Печат