Мярка 8.6

Мярка 8.6 от ПРСР Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката на горски продукти


Прием по мярка 8.6: Октомври – Ноември 2017 г.

 

По мярка 8.6 Сибола предлага на своите партньори комплексен подход за решаване на технологични и организационни въпроси по изграждането на производствени линии за преработка на горски продукти.


По мярка 8.6 Сибола предлага цялостни решения за производството на пелети:  

 
  • доставки на машини и технологии
 
  • проектиране и инженеринг
 
  • проекти до ключ

Работещи решения в производството на пелети  -  доказани в реалната практика с капацитет от 350 кг до 3 тона на час.
 

Разработваните решения за производство на пелети по мярка 8.6 съобразени с наличната в региона суровина гарантират качеството на крайния продукт.

Пелетите са подходящо гориво за дома , отопление на туристически обекти и индустриалния сектор. Котлите и камините за изгаряне на пелети имат висока ефективност и при изгарянето им не се отделят вредни емисии. Предимство на пелетите е и възможността за автоматизираното им подаване за изгаряне, където процесът на горене протича ефективно и цялостно.

Мярка 8.6 2017

25/08/2017

Мярка 8.6 от ПРСР Инвестиции в технологиите за лесовъдство и преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти


Виж повече
Печат Печат