Новини

мярка 4.2

Димитър Манов от Сибола за мярка 4.2 - дебати с участието на ОББ, Сибанк, фонд Земеделие и Министерство на земеделието

09/09/2017

Интервю на Димитър Манов от Сибола за мярка 4.2. Дебати с участието на ОББ, Сибанк, фонд Земеделие и Министерство на земеделието в Пловдив,Стара Загора ,Сливен и Плевен.


Виж повече
мярка 4.2

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР

18/08/2017

Мярка 4.2 - 2017г. 
Проект на Наредба по мярка 4.2 за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.


 


Виж повече
Семинар на БТПП за разработване на продуктови и производствени иновации

Разработване на продуктови и производствени иновации - семинар на БТПП с участие на Министерство на икономиката и Сибола

07/06/2017

Разработване на продуктови и производствени иновации 


Разработване на продуктови и производствени иновации по процедурата на ОПИК за 2017г. е темата на семинар на БТПП, Министерство на икономиката и Сибола.

 


Виж повече
Мярка 4.2, мярка 6.4, прием 2017

График за прием на проекти по мярка 4.2, 6.4 и др. на ПРСР – 2017г.

25/05/2017

Прием на проекти по мярка 4.2 и мярка 6.4 през 2017г.

Инвестиции по мярка 4.2 в преработката на селскостопански продукти, според графикът, ще бъде отворен в периода септември - октомври 2017 г. 

През декември 2017, стартира приема на проекти по мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности на ПРСР.


Виж повече
повишаване на енергийната ефективност в общини

Стамболово повишава енергийна си ефективност с европроект

11/04/2017

Община Стамболово повиши енергийна ефективност на сградите си, като въведе отопление на пелети.

Европроект по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия.


Виж повече
европроекти - рибарска програма 2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017

01/03/2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017 и ще подпомагат отглеждането на африкански сом, европейски сом, бяла риба, черна мида, калкан, ципура, лаврак, дъгова пъстърва


Виж повече
Печат Печат