Новини

мярка 4.2 ПРСР 2017

Нова наредба по мярка 4.2 на ПРСР

18/08/2017

Мярка 4.2 на ПРСР – прием 2017г. 
Проект на Наредба по мярка 4.2 за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.


Виж повече
Семинар на БТПП за разработване на продуктови и производствени иновации

Разработване на иновации - БТПП, Министерство на икономиката и Сибола

07/06/2017

Разработване на продуктови и производствени иновации 


Насърчаване на предприемачеството за разработване на продуктови и производствени иновации по процедурата на ОПИК за 2017г. е темата на семинар на БТПП, Министерство на икономиката и Сибола.

 


Виж повече
Повишаване на енергийната ефективност в общини

Стамболово повишава енергийна си ефективност с европроект

11/04/2017

Община Стамболово повиши енергийна ефективност на сградите си и въведе отопление на пелети.

Европроект по Норвежка програма . Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия.


Виж повече
европроекти - рибарска програма 2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017

01/03/2017

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017 и ще подпомагат отглеждането на африкански сом, европейски сом, бяла риба, черна мида, калкан, ципура, лаврак, дъгова пъстърва


Виж повече
проекти за енергийна ефективност

Стартира прием на проекти за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия

20/01/2017

Проекти за енергийна ефективност на стойност до 2,5 млн.лв., а размерът на финансовата подкрепа е до 50%. Сибола има богат опит в експертизата и разработването на проекти за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност в големи предприятия.


Виж повече
Димитър Манов от Сибола пред Блумбърг за планът „Юнкер“ и европроектите

Димитър Манов от консултантска фирма Сибола пред Блумбърг за финансирането по плана Юнкер

19/01/2017

Плана Юнкер старира успешно в партньорство със Сибанк обобщи началото на европейската инициатива управителя на консултантска фирма Сибола, Димитър Манов. Според Димитър Манов е неоснователно да се твърди, че по-голямата част от финансираните проектите по плана Юнкер са насочени към по-големите и стари държави-членки на ЕС. Европейските субсидии са инструмент, който е активен в догонващите държави


Виж повече
Процедура Разработване

Процедура Разработване на продуктови и производствени иновации

16/01/2017

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВEНИ ИНОВАЦИИ 2017 ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 

Процедура Разработване на продуктови и производствени иновации за 2017 за предприятията, които разработват и разпространяват иновации .

Финансовата помощ е в размер на 25-75% от общия размер на допустимите разходи.


Виж повече
Печат Печат