Новини

енергийна ефективност за МСП 2016

"Енергийна ефективност за МСП" 2016 на ОПИК 2014-2020

11/02/2016

Енергийна ефективност за МСП 2016 г. на ОПИК 2014-2020г. има за цел да предостави фокусирана подкрепа за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на българската икономиката.

 


Виж повече
ПРСР 2014-2020

Културното и природно наследство на селата ще се подпомага по подмярка 7.6

25/01/2016

От 9 май до 3 юни ще се приемат проекти по  подмярката за храмовете - 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ на ПРСР. 


Виж повече
Сибола и БТПП, Хоризонт 2020

БТПП и Сибола партньори за иновации по Хоризонт 2020

13/08/2015

БТПП  и Сибола партньори за иновации по Хоризонт 2020

Сибола и Enterprise Europe Network при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сключиха споразумение за съвместно участие в проекти, обмен на експертиза, информация и добри практики за разработването на иновации по Хоризонт 2020.


Виж повече
Производство WITTE Automotive

Проект на Witte Automotive за внедряване на иновации стартира в г. Русе

17/05/2015

Витте аутомотив,Русе европейски проект на Сибола за разработване и внедряване на иновации.


Проектът се финансира по процедура „Внедряване на иновации в предприятията”, на  ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. и предвижда внедряването на нови продукти, предназначени за водещи производители в автомобилната индустрия – Фолксваген груп, Волво, Тойота, Дженерал Мотърс.

 


Виж повече
General Electric

Сибола партньор на G. Electric за повишаване на енергийна ефективност

13/05/2015

Сибола стана партньор на General Electric за Югоизточна Европа за енергийна ефективност.

Сибола сключи споразумение за сътрудничество на дивизиите на General Electric (GЕ Lighting и GЕ Industrial Solutions) за територията на България, Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Румъния и Молдова.


Виж повече
Сибола - ПРСР мярка 4.2, 4.1, 6.4

Сибола и ОББ за приоритетите на ПРСР по мярка 4.1 и мярка 4.2

14/03/2015

Мярка 4.2 и мярка 4.1 - Сибола и ОББ за приоритетите на ПРСР 2014-2020.


Приоритетите по мярка 4.2 и мярка 4.1 на Програма за Развитие на Селските Райони (ПРСР) 2014-2020  представят СИБОЛА и Обединена Българска Банка (ОББ) . Обучителните семинари ще се проведат от 17.03.2015 – 9.04.2015 в градовете Пловдив ,Стара Загора, Благоевград, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Сливен, Русе, Сунгурларе, Велико Търново, Шумен, Силистра, Добрич.


Виж повече
Печат Печат