Подмярка 4.1 на ПРСР

Опитът на Сибола По Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Мярка 4.1, ПРСР 2016

В своя 17 годишен опит Сибола е разработила над 500 проекта, с европейско финансиране.

Земеделските производители избират Сибола, защото има доказани:

 • Всеотдайно, честно и отговорно отношение към всеки отделен проект и към сектора като цяло.
 • Реален опит в управлението на стотици успешни земеделски проекти.
 • Увеличаване на шансовете за успех.
 • Развити умения в решаването на казуси.
 • Отговорност в партньорските отношения при целия път-от структурирането, до отчитането и мониторинга на проекта.
 • Познания за реалната бизнес среда и разбиране за критичните фактори, за успеха в различните сектори на земеделието.
 • Сибола поддържа дългосрочни отношения с доставчици на земеделска техника като: Мегатрон, Тайтън Mашинъри България, Рапид КБ, Златекс, Фермер 2000, Римекс и други.
 • Притежава експертиза за разрешаване на възникващи спорни ситуации с администрация и партньори.
 • Познава оптимално прилагането на процедурите за договаряне и реално получаване на авансови, междинни и окончателни плащания с Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ) и съгласуването им с финансиращи банки.
 • Има опит в реализирането на стотици успешни европроекти с доказани енергийна ефективност и внедрени иновации.  
 • Подготвените проектни предложения от Сибола, отговарят изцяло на изискванията на Банките за отпускане на кредити. 

Сибола успешно е консултирала стотици проекти за закупуване на земеделска техника, изграждане на зърнобази, оборудване на животновъдни ферми, както и за създаването на оранжерии и на трайни насаждения.
 
Над 2 млн. дка българска земеделска земя се обработват с модерна земеделска техника, финансирана по европроекти, консултирани от Сибола.

На тел. 02/ 971 29 22 може да заявите час за среща, на която да разговаряте с експертите на Сибола и да зададете вашите конкретни въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 на ПРСР.


Тагове: Опит по подмярка 4.1 | подмярка 4.1 - европроекти | европейско финансиране - подмярка 4.1 | европейски проекти закупуване земеделска техника | европроекти за зърнобази | европроекти-оранжерии | европроекти-трайни насаждения |

Печат Печат