Мярка 4.2

Опитът на Сибола по мярка 4.2

мярка 4.2, ПРСР

Мярка 4.2 на ПРСР - опитът на Сибола

ДФЗ стартира приема по мярка 4.2 на ПРСР  с напълно променени приорити в Наредба 20 през ноември 2017 - ВАЖНО ! 

По мярка 4.2 Преработка на селскостопански продукти Сибола консултира предприятия за :

 • месопреработка 

 • млекопреработка

 • винопроизводство 

 • преработката на плодове и зеленчуци

 • преработка на ядки 

 • преработка на етерично - маслени култури

Екип с 18 години опит по мярка 4.2 на ПРСР, енергийна ефективност и иновации

 

Микро, малки, средни и големи предприятия от всички региони на страната в Хранително-вкусовата индустрия разработват европроекти по мярка 4.2  - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти на ПРСР.


Инвестициите по мярка 4.2 са насочени в строителство, ремонти и реконструкции на сгради, както и машини и технологии за преработка на селскостопански продукти.
Инвестициите в опаковането, съхранението и транспортирането на суровината за производство - със специализирани транспортни средства за производство също подлежи на подпомагане по мярката.

 

По мярка 4.2 консултантска фирма Сибола разработва цялостни решения в преработвателните предприятия:

 • Енергийна Ефективност - реални решения за намаляване на разходите за ел.енергия и газ

 • Разработване и въвеждане на иновации - решения свързани със създаването на нови продукти, управлението и развитието на иновационния потенциал

 • Управлението на информацията на предприятието - ERP решения, работа с клиенти, бази данни, управление на доставките

 • Стратегия за бизнес развитие - мониторинг на себестойността и рентабилността на продукцията, нови продукти, намаляване на разходите, управление на вземанията, експанзия на нови пазари и експорт

 • Изграждане и развитие на маркетинг -  изграждане на лоялност към марката и цялостен бранд 

​Експертни решения по мярка 4.2 по национални и европейски стандарти

Съвместно с обединените ОББ и Сибанк, Сибола участва в завършващата част на обществената дискусия с участието на Министерство на земеделиено,горите и храните и ДФЗ по промените в Наредбата за мярка 4.2 на ПРСР.
По-подробно за  за тенденциите в преработвателния сектор изнесени от представители на Сибола по време на проведените дебати и дискусии за предстоящият през ноември прием по мярка 4.2 на ПРСР за 2017г.

 
 


Тагове: мярка 4.2 - наредба | мярка 4.2 - прием - 2017 | подмярка 4.2 - 2017 | мярка 4.2 - ПРСР | ПРСР - подмярка 4.2 | консултантски фирми мярка 4.2 | мярка 4.2- ДФЗ | месопреработка мярка 4.2 | консултантски фирми европейски проекти | преработка на селскостопански продукти | хранително-вкусова промишленост | Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | етерично-маслени култури | ERP решения | мярка 4.2 - Сибола | Сибола агро | преработка на ядки |

Печат Печат