Мярка 4.2

Опитът на Сибола по мярка 4.2

мярка 4.2 на ПРСР

Мярка 4.2 на ПРСР - опитът на Сибола

По мярка 4.2 Преработка на селскостопански продукти Сибола  консултира предприятия за :

 
 • месопреработка 
 • млекопреработка
 • винопроизводство 
 • преработката на плодове и зеленчуци
 • преработка на ядки 
 • преработка на етерично - маслени култури

Екип с 18 години опит по мярка 4.2 на ПРСР, енергийна ефективност и иновацииМикро, малки, средни и големи предприятия от цялата страна от Хранително-вкусовата индустрия разработват европроекти по
мярка 4.2   Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти на ПРСР 2014-2020 г.

Инвестициите по мярка 4.2 са насочени в процеси и технологии за производство на продукти, в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради за производството и маркетинг, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията, както и в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и готова продукция.
 

По мярка 4.2 консултантска фирма Сибола разработва цялостни решения в преработвателните предприятия:

 
 • Енергийна Ефективност - реални решения за намаляване на разходите за ел.енергия и газ
 
 
 • Разработване и въвеждане на иновации - решения свързани със създаването на нови продукти, управлението и развитието на иновационния потенциал
 
 • Управлението на информацията на предприятието - ERP решения, работа с клиенти, бази данни, управление на доставките
 
 • Стратегия за бизнес развитие - мониторинг на себестойността и рентабилността на продукцията, нови продукти, намаляване на разходите, управление на вземанията, експанзия на нови пазари и експорт
 
 • Изграждане и развитие на маркетинг -  изграждане на лоялност към марката и цялостен бранд 
 

Експертни решения по мярка 4.2 по национални и европейски стандарти.За директна връзка с експерт на Сибола:

Телефон: 02/ 971 29 22

e-mail: info@cibolabg.com

Лице за контакт: Ася Анастасова, Румяна Филипова


Тагове: мярка 4.2 | мярка 4.2 - 2017 | подмярка 4.2 - 2017 | ПРСР-мярка 4.2 | ПРСР - подмярка 4.2 | консултантски фирми мярка 4.2 | мярка 4.2- плодове и зеленчуци | месопреработка мярка 4.2 | консултантски фирми европейски проекти | преработка на селскостопански продукти | хранително-вкусова промишленост | Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти | преработка на етерично-маслени култури | ERP решения | мярка 4.2 - Сибола | Сибола агро | преработка на ядки |

Печат Печат