Консултански услуги - Сибола

Сибола има цялостен подход в консултирането, свързан с конкретните нужди на водещи български и чуждестранни компании в индустрията, земеделието, преработката на селскостопански продукти, туризма и информационните технологии.

 

 
Работим всеотдайно за успеха на възложителите ни, като прилагаме интердисциплинарен подход в консултантските услуги, основан на разпределение на компетенции и умения, креативност и отговорност към резултатите.
 

Консултантски услуги за подготовка на общински стратегии и планове, европроекти за устойчивото развитие на българските общини.

 


Сибола съдейства на местната власт за привличане на чуждестранни инвеститори -
за развитие на местната икономика и създаване на качествени работни места.

 

Сибола - успешни европейски проекти за инвестиции, създали хиляди нови работни места в  -

Русе, Пловдив, Варна, Добрич, Сливен, Ямбол, Бургас, Сандански, София Като член на Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации (БАУКО), Сибола участва активно в разработването на обществени стратегии в областта на европейско финансиране по процедурите на ОПИК, ПРСР, ОПРР за програмния период 2014-2020 г. 


Управителят на Сибола Димитър Манов участва като експерт в много публични дискусии в Пловдив, Варна, София, Добрич, Сливен, Бургас, Стара Загора и др.
 
Печат Печат