Изпрати запитване

Актуално

08.01.2024

До 31 януари се приемат проекти по ПКИП по процедурата за внедряване на иновации

внедряване на иновации проекти по ПКИП 2024

Финансиране внедряване на иновации в малки и средни предприятия


В рамките на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) по линия на Министерството на иновациите и растежа, българските компании могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ с общ бюджет от 293 милиона лева, като крайният срок за проектни предложения е до 31 януари 2024.

Процедурата за внедряване на иновации представлява значителен стимул за въвеждането на иновативни практики в бизнес сектора на страната. Минималният размер на подкрепата е определен на 50 000 лева, докато максималният размер варира в зависимост от големината на кандидатстващите компании. Този подход гарантира, че както малки, така и големи предприятия могат да се възползват от програмата, стимулирайки широкообхватни иновации в различни индустрии.

С финансирането ще бъде възможно внедряването на новаторски продуктови иновации, включително нови стоки и услуги, както и иновации в бизнес процесите. Това ще се осъществи чрез придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, които са от съществено значение за модернизацията и устойчивия растеж на компаниите.

Освен това, програмата предвижда покриване на разходите за разнообразни консултантски и помощни услуги, свързани с иновациите. Такива услуги включват защита на правата по индустриална собственост, осигуряване на достъп до бази данни и специализирани библиотеки, както и услуги от акредитирани лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, които са критични за разработването и внедряването на иновативни решения.

С тази инициатива, България демонстрира своя ангажимент към подкрепата на иновативния бизнес и неговата роля за устойчиво икономическо развитие в страната.

За повече информация се обръщайте към консултантите от Сибола:

Е-mail: info@cibolabg.com
Телефон за контакт:
0897 97 14 91


Запитване към Сибола

Изпрати