Изпрати запитване

Актуално

18.01.2024

Започва прием на проекти за иновации с бюджет от 127 млн.лв. и субсидия до 60%

проекти за финансиране на иновации

Европейски програми за разработване на иновациите в МСП


Министерството на иновациите и растежа на Република България обяви старта на важна инициатива, насочена към стимулиране на иновативността в предприятията. Процедурата "Разработване на иновации в предприятията" представлява съществена част от програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) и цели да подкрепи развитието на българския бизнес сектор.

С бюджет от 127 млн. лева, тази програма отваря врати за микро, малки и средни предприятия, както и за по-големи дружества, които работят в партньорство с МСП. Основната цел е да се насърчи разработването на иновации в пет ключови тематични области, определени от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Тези области включват сектори като Информатика и ИКТ, Мехатроника и микроелектроника, биоикономика и биотехнологии, чисти технологии и други.

Отворена програма за кандидатстване за финансиране на иновации

Финансовата подкрепа, която предприятията могат да получат, варира в зависимост от техния размер. Минималният размер на финансирането започва от 50 000 лв., като максималната сума достига до 500 000 лв. за големите компании. Интересно е да се отбележи, че процентът на съфинансиране също се различава в зависимост от категорията на дружествата, варирайки от 25% до 60%.

Подкрепата не се ограничава само до разработването на нови продукти или процеси, но се разпростира и върху дейности като защита на правата по индустриална собственост, както и изследвания и разработка в различни сфери на икономиката. Това включва иновации в области като изкуствен интелект, облачни изчисления, комуникационни мрежи, медицина и дигитализация на културното наследство.

Крайният срок за подаване на документи за тази програма е 15 май 2024 г.

Получете експертна консултация и кандидатствайте с проект по тази процедура, като се обърнете към екипът на СИБОЛА:
info@cibolabg.com
0897 97 14 91


Запитване към Сибола

Изпрати