Изпрати запитване

Актуално

08.09.2023

Земеделска техника с дигитализация ще бъде приоритет в програмата на НПВУ 2023

 НПВУ - Земеделие Димитър Манов

Земеделска програма за кандидатстване за техника по НПВУ 2023 - мнения и становища

Европа Директно Добрич
В средата на септември 2023 ще започне кандидатстването за средствата от Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с началото на мярката с проекти за закупуване на земеделска техника по процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“.

Това бе съобщено от Димитър Манов, управител на консултантската компания Сибола по време на дискусия на тема "Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост и новата Обща селскостопанска политика", която се проведе в рамките на XXXI специализирано международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“, организирано от Добрички панаир АД. Срещата дискусия, организирана от Европа Директно Добрич събра десетки земеделски производители и фирми доставчици на земеделска техника. Бяха разгледани възможностите за кандидатстване по всички европейски програми за развитие на селските райони за 2023-2027 година

Програма за развитие на селските райони 2023


Според Димитър Манов, по направлението за технологична и екологична модернизация ще бъдат финансирани проекти за агротехника, целящи опазване на околната среда и адаптация на земеделските стопанства към климатичните промени, както и по-ефективното използване на ресурсите. Инвестициите в цифровизация, автоматизация и роботизиране на процесите ще бъдат насърчавани, подчерта той. Презентацията акцентираше и върху възможностите за създаване на бази за обучение, както и предоставяне на по-добри възможности за пазарна реализация на плодове и зеленчуци. Животновъдните стопанства също ще бъдат подкрепяни от европейската програма, включително за закупуване на земеделска техника и в отглеждането на мъжки разплодни животни и получаването на биологичен материал от тях. Бяха посочени основните разлики с аналогичната програма по мярка 4.1 на ПРСР за земеделските стопанства. По настоящата процедура няма да бъдат допустими строителството и част от оборудването.

Фонд Земеделие програма за кандидатстване за безвъзмездно финансиране 2023

Европа Директно Добрич


За каква техника може да се кандидатства вижте тукЗапитване към Сибола

Изпрати