Изпрати запитване

Европрограми

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ОПИК - ПКИП) 2021-2027

ОПИК Конкурентоспособност и иновации 2021-2027

Конкурентоспособност и иновации в предприятията 
програма ОПИК - ПКИП 2021-2027


Европейската комисия даде зелена светлина на новата програма ОПИК „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Програмата насочена към българската икономика, предвижда инвестиции на стойност близо 3 млрд. лв. и е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Отговорност за реализацията на програмата носи Министерството на иновациите и растежа.

Основната цел на новата програма е да предостави подкрепа на микро, малките и средни предприятия в България. Първата процедура ще се насочи към тях, като ще бъде предложена възможността за партньорства с големи корпорации. Общата стойност на грантовото финансиране за научни изследвания и иновации в производствата е 127 млн. лв.

В бъдеще, програмата ще стимулира и високотехнологичните стартиращи компании, като също така ще подкрепя инициативи на различни етапи от тяхното развитие. Създаването на партньорства между МСП и големи предприятия за разработване на нови технологии ще бъде ключов приоритет.

Програмата има два основни фокуса: „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Те включват научни изследвания, развойна дейност, укрепване на експортния потенциал, защита на патенти, стимулиране на дигитализацията, укрепване на киберсигурността и повишаване на квалификацията на персонала.

Вторият приоритет - „Кръгова икономика“ - се фокусира върху устойчивото управление на ресурсите. Той цели да насърчи ефективното използване на ресурси, разработването на зелени технологии, оптимизацията на рециклирането и намаляване на отпадъците.

С очакване на старта на новата програма, много предприятия в България вече планират своите стратегии за използване на предоставените ресурси и възможности.

Бъдете готови с професионално изготвен проект от Сибола!

Изпратете ни запитване:


Запитване към Сибола

Изпрати