Изпрати запитване

Актуално

17.08.2023

През Септември 2023 ще стартира приемът на проекти за агротехника по НПВУ

Програма за земеделска техника по НПВУ 2023

Програма за земеделска техника по НПВУ земеделие 2023


Земеделските производители в България имат уникална възможност да модернизират и оптимизират своите работни и производствени процеси, благодарение на новата инициатива за инвестиции в технологична и екологична модернизация по линия на процедура „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“.

Европейската програмата, официално обявена за стартиране през септември 2023 г., предоставя финансови стимули за селскостопанския сектор, с цел подобряване на производствената ефективност и опазване на околната среда.

Министерството на земеделието и храните съобщи, че общата сума на инвестициите може да варира между 30 000 и 1 000 000 лева за един проект. С приоритет са микро, малките и средните предприятия, регистрирани земеделски производители, както и търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Основна разлика с другите мерки за безвъзмездно финансиране в земеделска техника при Фонд Земеделие е, че не се изисква минимален стандартен производствен обем на стопанството (СПО).

Кандидатстване за земеделска техника по НПВУ пред Фонд Земеделие


Финансовата помощ за одобрените проекти по европейската програма ще достига до 50% от общите разходи, като земеделските стопанства ще имат възможност да се съсредоточат върху разнообразни аспекти на модернизацията. Допустимите разходи включват технологична и екологична модернизация на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството, доставка и монтаж на оборудване за електронно управление, превенция на неблагоприятни метеорологични явления, подготовка на продукция за продажба, съхранение, компостиране и много други, а също - системи и оборудване за събиране, обработка и анализ на данни също ще се подпомагат, с цел подобряване на управлението на земеделските процеси и увеличаване на продуктивността. Отделя се специално внимание на възобновяемата енергия чрез фотоволтаични системи, които ще помогнат за собствено производство на енергия в стопанствата.

Отварянето на европейската програма за кандидатстване с подаване на проектни предложения ще започне през септември 2023 г., като земеделските производители имат възможността да модернизират техниката в стопанствата си. Тази нова инициатива в подкрепа на модернизацията, чрез закупуване на земеделска техника се очаква да даде дългосрочен положителен ефект върху селското стопанство и околната среда, допринасяйки за по-ефективни и екологично отговорни практики в бъдеще.
 

Програмата е основна мярка за подпомагане на фонд Земеделие за земеделските стопанства за 2023 год.


За повече информация се свържете със Сибола за да имате подготвен европейски проект - навреме!
  • Е-mail: info@cibolabg.com 
  • Телефони за контакт: 0897 971 491; 02 9712922, 


Запитване към Сибола

Изпрати