Изпрати запитване

Актуално

21.11.2023

Стартира прием на проекти по процедура Внедряване на иновации в предприятията. Бюджетът е 293,4 млн. лева

Внедряване на иновации в предприятията

Внедряване на иновации в предприятията ПКИП 2023


Министерството на иновациите и растежа на Република България отвори нова процедура за подбор на проектни предложения по мярка „Внедряване на иновации в предприятията”, част от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” за периода 2021-2027 година. Тази инициатива цели да предостави специализирана подкрепа на българските предприятия за въвеждане на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, съответстващи на тематичните области, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 години (ИСИС 2021-2027).

Целевата група на програмата включва микро, малки и средни предприятия, както и малки дружества със средна пазарна капитализация от различни икономически сектори, които имат интерес към внедряване на иновации в рамките на обхвата на петте тематични области на ИСИС 2021-2027.

Общият бюджет на процедурата е  293,4 млн. лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуалните проекти е 50 000 лв., а максималният размер варира в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, достигайки до 500 000 лева за микро- и малки предприятия и до 800 000 лева за средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация.

Финансиране на иновации за малки и средни предприятия


Процедурата предлага финансиране за внедряването на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, включително придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи и консултантски услуги.

Сибола предлага професионални консултации и помощ при разработването на проектите, което може да бъде ключов фактор за успеха на кандидатите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 31 януари 2024 година, като кандидатите имат възможност да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до три седмици преди крайния срок.

Европейски програми за безвъзмездно финансиране 2023 - 2024Запитване към Сибола

Изпрати