Корпоративни клиенти

Белла България

Bella Bulgaria

„Белла България“ АД е най-голямата българска компания в хранително-вкусовата промишленост. Сибола успешно работи с  компанията по проекти за енергийна ефективност.Печат Печат