Доставчици по мярка 4.2 и 4.1 на ПРСР

Big Dutchman

Big Dutchman - подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 г.

Big Dutchman е немска компания, която предлага най-съвременни решения за свиневъдството и птицевъдството. Фирмата партнира на Сибола като доставчик на комплексно оборудване  за животновъдството, в изпълнение на проекти с европейско финансиране.Печат Печат