Новини

Фермерите с напоителни съоръжения по подмярка 4.1 на ПРСР 2016-Важно!

14/09/2016
Подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 - напояване.


Земеделските стопани за първи път имат възможност да кандидатстват за напоителни съоръжения по подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 г. - Важна информация!


Земеделските производители ще получат финансиране за съоръжения за напояване по мярката, ако проектите им са в съответствие с Плановете за управление на речни басейни.

Друго условие е кандидатът да има осигурен достъп до услуги за напояване и в проекта да са предвидени уреди за измерване на потреблението на вода.

Сибола има готовност да консултира земеделските производители при организацията на целия процес на проектиране и съгласуване на инвестицията в напоителни съоръжения с администрацията, като бюджетира цялата структура на проекта в съответствие с изискванията за възвращаемост.

Стартът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” е предвиден за средата на месец октомври 2016 г. 
 


Тагове: Консултантска фирма - европейски проекти | подмярка 4.1 на ПРСР | подмярка 4.1 - европроекти | ПРСР 2017 | мярка 4.2 на ПРСР | европроекти за напояване | инвестиции в земеделски стопанства | Сибола агро |

Печат Печат