Консултантска фирма Сибола - препоръки

Форинвест

Като утвърден лидер в дървопреработвателната индустрия, благодарение на реализиран инвестиционен проект от Сибола по ОП Развитие на конкурентаспособността на българската икономика“, стартирахме производството на два нови продукта – дървени пелети и палети от тънки трупи


Тагове: консултантска фирма | европейски проекти | пелети от дърво | мярка 8.6 |

Печат Печат