Доставчици по мярка 4.2 и 4.1 на ПРСР

Геномика

Геномика - подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 г.

Геномика е вносител на генетичен материал от Германия за говедовъдство. Компанията извършва консултантска дейност за управление на ферми, отглеждане на крави, както и по проблеми, свързани с акушерство и гинекология на животните.Печат Печат