Новини

Процедурите за европейско финансиране да се уеднаквят

15/01/2015
процедури - Димитър Манов, Сибол а- интервю

Процедурите за европейско финансиране да се уеднаквят, предложиха на администрацията консултантите
 

Интервю на Димитър Манов управител на консултантска фирма Сибола за вестник „Труд“ 

15 януари, 2015

Г-н Манов, как бихте анализирали проблемите в работата на Оперативните програми у нас през изминалия програмен период 2007-2013 ?


Наблюденията ни показват, че отсъства система, чрез която Управляващите органи на Оперативните програми и ПРСР да обменят добри практики, които всеки един от тях е постигнала поотделно при управлението на средства от ЕС. Парадоксът е, че дори вътре в отделните програми отсъства достатъчно ефективен механизъм, чрез  който администрацията да си споделя информация за вече решени казуси. Необходимо е, да има по-добра координация и синхронизация на изискванията между всички регионални звена. Добре е да има ясни  тълкувателни инструкции и недвусмислени указания към бенефициентите за кандидатстване и изпълнение на проектите.

Може ли, според Вас, да се подобри работата между администрацията с бенефициентите ?


Консултантите, като медиатор на бизнеса, са най-естественият съюзник на администрацията за подобряване на това взаимодействие. Консултантският бизнес има генериран системен опит, както и възможност за анализиране на типични проблеми, дефинирането на критични точки и възможни решения. Според нас, е необходимо администрацията в по-голяма степен да съдейства на бенефициентите, т.е. бенефициентите да са разглеждани като предприемачи, генератори и изпълнители на бизнес идеи, създатели на продукти с добавена стойност, допринасящи за икономиката на страната и глобално за Европейския съюз. Затрудненото усвояване се получава, когато отделни администрации имат различни условия за изпълнение на дейности по програмите. Уеднаквяването и стандартизирането на процедурите ще доведе до намаляване на административните пречки и документооборот. Не на последно място, трябва да се създаде Етичен кодекс на взаимодействие между администрацията и бенефициентите в процеса на подготовка, оценяване и изпълнение на европроектите.

Препоръките Ви за новия програмен период 2014-2020 г. ?


Необходимо е, предприемането на мерки, както за бързото стартиране на новите Оперативни програми, а така също и за приключване и отчитане на проектите от предходния програмен период. Една идея, около която се обединиха всички колеги от консултантския бранш, е създаването на база данни за практики при разрешаване на специфични казуси. Друго предложение, конкретно за програма „Иновации и конкурентоспособност“ е да се използва една положителна добра практика от ПРСР, а именно да се позволи инвестициите, предмет на кандидатстване, да могат да бъдат извършвани непосредствено след входирането на проекта, без да се изчаква окончателното му одобрение. Това са високотехнологични проекти и докато администрацията реши дали да субсидира проекта, има реален риск иновативната идея да остарее или да бъде реализирана от друг.

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) е създадена през 1997 г. и обединява, и представлява професионални консултантски фирми и сертифицирани консултанти. БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI).

 

Димитър Манов е управител на СИБОЛА и член на Управителния съвет на Българската асоциация на управленските консултантски организации /БАУКО/

 
ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:
ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Тагове: Димитър Манов Сибола | Консултантски фирми европейски проекти | Българската асоциация на управленските консултантски организации | Иновации и конкурентоспособност | БАУКО | консултантска фирма Сибола |

Печат Печат