Консултантска фирма Сибола - препоръки

Обединена Българска Банка

Настоящата препоръка се издава на нашия партньор – консултантска
фирма Сибола, представлявана от г-н Димитър Манов,

за да удостовери дългогодишното и ползотворно сътрудничество с ръководството
и служителите на Обединена Българска Банка.
На основата на сключения между
нас и фирма Сибола договор за сътрудничество, имаме
реализирани редица успешни съвместни европейски проекти.


Препоръчваме консултантска фирма Сибола на всички наши клиенти като
надежден и коректен партньор при планиране и осъществяване на техните
инвестиционни намерения за Енергийна ефективности технологична модернизация, както и за намиране на най-добрите решения при изготвяне на проектни предложения за финансиране от Европейските фондове.


Тагове: ОББ - Сибола | ОББ - енергийна ефективност | европейски проекти - София | консултантски фирми европейски проекти | европейски проекти финансиране |

Печат Печат