Подмярка 4.1 на ПРСР

Опитът на Сибола По Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Мярка 4.1, ПРСР 2016

В своя 17 годишен опит Сибола е разработила над 500 проекта с европейско финансиране.

 


Сибола успешно е консултирала стотици проекти за закупуване на земеделска техника, изграждане на зърнобази, оборудване на животновъдни ферми, както и за създаването на оранжерии и на трайни насаждения.
 
Над 2 млн. дка българска земеделска земя се обработват с модерна земеделска техника, финансирана по европроекти, консултирани от Сибола.

На тел. 02/ 971 29 22 може да заявите час за среща, на която да разговаряте с експертите на Сибола и да зададете вашите конкретни въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 на ПРСР.


Тагове: Опит по подмярка 4.1 | подмярка 4.1 - европроекти | европейско финансиране - подмярка 4.1 | европейски проекти закупуване земеделска техника | европроекти за зърнобази | европроекти-оранжерии | европроекти-трайни насаждения |

Печат Печат