Новини

От октомври 2016 г. стартира подмярка 4.1 от Мярка 4 на ПРСР 2016-Важно!

04/08/2016
подмярка 4.1, ПРСР 2014-2020

Стартира приемът на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. - Важна информация


Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да се намали от 70 на 60% от стойността на проекта. Очаква  се,  да се понижи тавана на финансовата помощ,  за един проект на бенефициент за целия период на програмата, от 1.5 млн. евро до 1 млн. евро.  

Намаляването на финансирането цели да се осигурят средства, за повече проекти и повече бенефициенти, поради огромния интерес към мярката. Интензитет от 70% ще бъде възможен само за групи или организации на производители. Таванът за земеделска техника остава 500 хил. евро. 

Предвижда се създаването на нов критерий - с 10 т.  за стопанства, с поне тригодишна история и средносписъчен  персонал, през този период, от поне 5 души (като този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта).

Вторият нов критерий е за проекти, в които над 65% от допустимите инвестиционни разходи са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника. Този критерий също ще набавя 10 точки.

Увеличават  се точките от 15 стават 19 за приоритетни сектори (животновъдство, плодове и зеленчуци,  етерично-маслени и медицински култури) , но се намаляват досегашните 9 точки - за инвестиции в Северозападна България, като се диференцират  на 5 точки за областите Видин, Враца и Монтана и 2 точки за Ловеч и 1 за Плевен.

На инвестициите, свързани с биологично производство ще се присъждат 15 точки, единствено на проекти на сертифицирани фермери  като отпада възможността  биопроизводители, в преход да получат максималната оценка. Очаква се  да  има  промени  и  в  броя на точките при оценка на  проектите, като максималният брой точки скача от 100 на 120.

 

 

На тел. 02/ 971 29 22 може да заявите час за среща, на която да разговаряте с експертите на Сибола и да зададете вашите конкретни въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения.
 

ВАЖНО!  НА 26 ОКТОМВРИ 2016 Г. СТАРТИРА ВТОРИЯТ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" ПРСР 2016.

В СВОЯ 16 ГОДИШЕН ОПИТ СИБОЛА Е РАЗРАБОТИЛА НАД 450 ПРОЕКТА, С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ.


Тагове: подмярка 4.1 - ПРСР | ПРСР 2014-2020 |

Печат Печат