Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Повишаване на енергийна ефективност в Община Стамболово

Повишаване на енергийна ефективност за МСП и големи предприятия 2016

Община Стамболово, реализира европроект за енергийна ефективност, разработен по Норвежката програма - BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, по процедура BG04-02-03 Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи.

Проектът Внедряване на мерки по енергийна ефективност в Административна сграда и СОУ „Св. Климент Охридски" има за цел намаляване вредните емисии от консумацията на енергия в обществената сграда, чрез подмяна на нафтови котли с котли на пелети и биомаса.


Тагове: Енергийна ефективност сгради | Община Стамболово - европроект | Повишаване енергийната ефективност | Норвежка програма за енергийна ефективност | европейски проект Хасково |

Печат Печат