Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Повишаване на енергийна ефективност в предприятие на Савимекс, Варна, Добрич

Повишаване на енергийна ефективност и зелена икономика за големи предприятия 2016

СавимексВарна, Добрич, с реализиран европроект за повишаване на енергийната ефективност за големи предприятия по схема Енергийна ефективност и зелена икономика на европейска програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.
С реализирането на проекта за енергийна ефективност, бе намалена себестойността на произвежданета продукция, като разходите за енергия бяха намалени с 35%, а бракуваната продукция е сведена до нула.
Фирмата реализира европроект за повишаване на енергийна ефективност в предприятието, чрез въвеждане в експлоатация на най-съвременно технологично оборудване за производство на макарони и спагети, съответстващо на нарастналото търсене в страната и в чужбина.  


Тагове: Енергийна ефективност предприятия | Повишаване енергийната ефективност | Европейски проекти Варна | Европейски проекти Добрич | Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия | консултантски фирми европейски проекти | Савимекс Добрич | Савимекс Варна | ОПИК |

Печат Печат