Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Повишаване на енергийна ефективност в предприятията на ​Е.Миролио - Сливен, Ямбол

Повишаване на енергийна ефективност за МСП и големи предприятия

Е.Миролио, Сливен, Ямбол внедри иновации с европроект за повишаване на енергийната ефективност на големите предприятия, чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоспестяващи мерки по процедура Инвестиции в зелена индустрия на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.

С изпълнението на проекта Е.Миролио разширява дейностите и обемите на продукцията си със закупуване и инсталиране на ново модерно оборудване.


Тагове: Енергийна ефективност предприятия | внедряване иновации в предриятия | Повишаване на енергийната ефективност | европроекти -Сливен | европроекти - Ямбол | Европейски проект- Сливен |

Печат Печат