Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

Повишаване на енергийна ефективност в топлофикационно предприятие Теплосет Химки, Русия

Повишаване на енергийна ефективност за МСП и големи предприятия 2016

Теплосет Химки, Московска област, Русия в Химки-Шереметиево, са изградени две централи с осем когенератора, които повишават енергийната ефективност и допълват мощностите на регионалното топлофикационно дружество, обслужващо район с население над 200 000 души.
 
Сибола консултира финансирането на българската инженерингова компания - "CHIME" при изпълнението на цялата дейност по реализирането на проекта в Русия, включващо предпроектното и пълното работно проектиране на двете централи, цялостната координация по изпълнението и пуска на обектите.

 


Тагове: Енергийна ефективност | Енергийна ефективност-европейски проекти | Енергийна ефективност-финансиране | Енергийна ефективност-европроекти | Повишаване на енергийна ефективност в големите предприятия | Консултантска фирма Сибола | CHIME когенератори | проекти Русия |

Печат Печат