Консултантска фирма Сибола - препоръки

СЛ Индъстрис, Русе

СЛ Индъстрис, Русе препоръчва консултантска фирма Сибола като надежден партньор в управлението на европейски проекти


С настоящата референция потвърждаваме успешното бизнес сътрудничество с консултанстка фирма Сибола по реализацията на  за разширяване и оптимизиране на производството на СЛ Индъстрис, Русе чрез инвестиционна подкрепа по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. 

Решението да изберем Сибола се базира на богатия им професионален опит по успешна подготовка и реализация на значителен брой проекти за европейско финансиране. В съвместната ни работа екипът на Сибола подходи с професионализъм, внимание и експертиза по отношение както на структуриране на инвестиционните ни намерения и подготовка на проекта, така и на максимално ефективна бизнес стратегия за реализацията му.


Инвестиционната подкрепа за закупуване на модерно оборудване повиши конкурентоспособността на  СЛ Индъстрис, Русе , като оптимизира производствените процеси и повиши качеството на продуктите ни. С реализацията на проекта продължаваме успешното разширение на компанията, създаваме нови работни места в  Русе и даваме своя принос за машиностроенето като традиционен отрасъл на икономическо развитие в града и региона. 

 


Тагове: европроекти - Русе | подготовка и управление на европроекти | европейско финансиране | консултантска фирма европейски проекти - Русе | консултантска фирма - мнение |

Печат Печат