Новини

Сибола и ОББ за приоритетите на ПРСР по мярка 4.1 и мярка 4.2

14/03/2015
Сибола - ПРСР мярка 4.1 2014 - 2020

 

Мярка 4.1 на ПРСР 2014 - 2020

 

СИБОЛА и ОББ за критериите за оценка по мярка 4.1 и мярка 4.2 на ПРСР 2014-2020.

 

Експертите на Сибола ще запознаят земеделските производители и преработватели  изискванията по наредбата за кандидатстване, документити, условията за какандидатстване акцентите и най-новите възможности за инвестиции чрез европейски проекти по ПРСР 2014-2020 за агробизнеса:
  • Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

  • Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

  • Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
  • Мярка 4.3 „Инвестиции и инфраструктура“ и Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“

Банка ОББ ще представи на земеделските производители финансовите продукти насочени към агробизнеса в страната.
По време на срещите земеделските производители и преработвателите ще имат възможност да дискутират с представители на ОББ своите конкретни казуси свързани с финансирането на вече одобрени и предстоящи за разглеждане проекти по Програмата за развитие населските райони.

Регионалните ръководства на ДФ Земеделие ще отговорят на въпроси свързани с конкрентни казуси на присъстващите.

Семинарите за мярка 4.1 и 4.2 на ПРСР ще се проведат в Благоевград, Варна, Враца, Пловдив, Монтана, Плевен, Сливен, Русе, Велико Търново, Шумен, Силистра, Добрич, Стара Загора.ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Тагове: мярка 4.1 - ПРСР | мярка 4.1 - 2020 | мярка 4.1 - критерии за оценка | мярка 4.1- ДФЗ | Сибола - ОББ | ОББ европейски проекти | ОББ еврофинансиране | ОББ - ПРСР | мярка 4.2 2020 | консултантски фирми европейски проекти | европейски проекти Пловдив | европейски проекти Варна | европейски проекти Русе | европейски проекти Добрич |

Печат Печат