Новини

Стартира прием на проекти за повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия

20/01/2017
проекти за енергийна ефективност

Открита е процедурата Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия, приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност”на ОП „Иновации и конкурентоспособност”(ОПИК) 2014-2020 г. 

Големи предприятия, с намерения да реализират европроекти за енергийна ефективност могат да подават своите проектни предложения по мярка 3.1 - Намаляване на енергийната интензивност на икономиката. Консултантска компания Сибола има богат опит в експертизата и разработването на проекти за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност в големи предприятията.

Големите предприятия в допустимите сфери на дейност могат да реализират европроекти за енергийна ефективност на стойност до 2,5 млн.лв., а размерът на финансовата подкрепа е до 50%.
 

Допустими за подпомагане инвестиции по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия":


Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:
 
В “Добивна промишленост”.
С “Преработваща промишленост”.
D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.
Е “ Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”.
F “ Строителство”.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" е 17.30 часа на 19. 05. 2017 г.

Консултантска компания Сибола осигурява на своите клиенти и партньори пълен набор и организация на документи, разработване на инвестиционен проект, защита при кандидатстване и мониторинг на ефективността на изпълнението.


ВИЖТЕ СПИСЪК С РЕАЛИЗИРАНИ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ОТ СИБОЛА


За повече информация: 

02 971 29 22
02 971 70 62
​info@cibolabg.com
Лице за контакт: Ася Анастасова, Румяна Филипова

В линкът по-долу можете да видите изискуемите условия за кандидатстване:

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 809 Kb (doc) свали

Тагове: Консултантска фирма - европейски проекти | енергийна ефективност | енергийна ефективност в големи предприятия | ОПИК 2017 | електрическа енергия | топлинна енергия | европейски проекти | европроекти 2017 | европрограми 2017 | европейски програми 2017 | консултантски фирми |

Печат Печат