Доставчици по мярка 4.2 и 4.1 на ПРСР

ТОСС

ТОСС - подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР 2016 г.

Техническо обслужване на селското стопанство TОСС е създадена прерз 1982 г. с цел осигуряване качествен и гарантиран ремонт на трактори: К 701, Т150, МТЗ, и фадроми: L-34, L-200. „ТОСС“ АД продава и специализирана техника – CLAAS и ДЖОН ДИЪР, KUHN, VOGEL&NOOT, AMAZONE. ТОСС е официален представител на GEA  Farm Technnologies Westfalia Surge. Сибола партнира на клиентите на фирма ТОСС, като ги консултира по мярка 4.2 и мярка 4.1 на  ПРСР Програмата за развитие на селските райони.


Тагове: Техническо обслужване на селското стопанство TОСС | мярка 4.2 на ПРСР | мярка 4.1 на ПРСР |

Печат Печат