Банки, финансиране по ПРСР и ОПИК

Уникредит Булбанк

Уникредит Булбанк-финансиране, европроекти, енергийна ефективност 2016

Уникредит Булбанк е банкова и финансова група с висок пазарен дял в кредитирането за бизнеса. Банката е партньор на Сибола в областта на проектното финансиране във всички сфери от дейността на Сибола - кредитиранe на европейски проекти по мярка 4.2, мярка 6.4, мярка 8.6 на Програма за развитие на селските райони - ПРСР 2016 и програмите за насърчаване на предприемачеството на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност - ОПИК 2016 г.

Уникредит Булбанк финансира проекти по на ПРСР и ОПИК


Тагове: Уникредит Булбанк | европроекти - кредитиране | европейски проекти - финасиране | европейско финансиране | консултантска фирма Сибола | европейски програми - финасиране | консултантски фирми - финасиране | конкурентоспособност и иновации - финансиране | ОПИК - финансиране | проектно финансиране | насърчаване на предприемачеството - финансиране |

Печат Печат