Новини

Защо избират Сибола за консултант по мярка 4.1 и мярка 4.2 ?

22/09/2016
 мярка 4.1 на ПРСР

По мярка 4.1 на ПРСР избират Сибола за консултант

 

За приемите по мярка 4.1 и мярка 4.2 на ПРСР, преработвателите и земеделските производители избират Сибола, защото има:


- Всеотдайно, честно и отговорно отношение към всеки отделен проект и към сектора като цяло.

- Реален опит в управлението на стотици успешни eвропейски проекти.

- Увеличаване на шансовете за успех при кандидатстването.

- Умения за решаването на казуси - разрешаване на възникващи нови, извънредни или спорни ситуации с администрация и партньори.

- Отговорност в партньорските отношения при целия път - от структурирането до отчитането и мониторинга на проекта.

- Познания за реалната бизнес среда и разбиране за критичните фактори за агробизнеса в преработката и земеделието.

- Подготвените проектни предложения от Сибола, отговарят изцяло на изискванията на Банките за отпускане на кредити. 

НАД 450 ПРОЕКТА С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ РАЗРАБОТЕНИ ОТ СИБОЛА 


На тел. 02/ 971 29 22 може да заявите час за среща, на която да разговаряте с експертите на Сибола и да зададете конкретни въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения по приемите по мярка 4.1 и 4.2 .
 

Приема по мярка 4.1 на ПРСР ще стартира по наредба с нови критерии за оценка и условия за кандитстване.


Тагове: мярка 4.1 - прием | мярка 4.1 - наредба | мярка 4.1 - критерии за оценка | мярка 4.1 - условия за кандидатстване | консултантска фирма - мярка 4.1 | подмярка 4.1 на ПРСР | мярка 4.2 на ПРСР | Сибола |

Печат Печат