Изпрати запитване

​Консултантска фирма - европейски програми

​Консултантска фирма - европейски програми и проекти

Консултантска фирма – европейски проекти, европрограми, разработване и внедряване на иновации в предприятията

Разработваме проекти за развитие на дигитализация като приоритет за повишаване на ефективността в предприятия, публични институции и местна власт.

Сибола предлага ефективно консултиране с максимален резултат, като работи с водещите български експерти за технологично, инженерингово и екологично обезпечаване на проектите.

Постоянните ни контакти с мрежа от експерти в Европа осигуряват на клиентите ни допълнителна експертиза при подобряване на работните и производствените процеси.

Сибола –  консултантска компания за изготвяне на проекти за енергийна ефективност, модернизация и внедряване на иновации в предприятията

  • Индустрия                                      - ОПИК ОП Иновации и конкурентоспособност
  • Информационни технологии         - ОПИК ОП Иновации и конкурентоспособност
  • Хранително-вкусова промишленост            -  мярка 4.2 на ПРСР
  • Земеделие и агробизнес                          - мярка 4.1 и 4.2 на ПРСР
  • Производство, услуги, селски туризъм       - мярка 6.4 на ПРСР
  •  Хотели - внедряване на решения за енергийна ефективност МРРБ

Мнения и пропоръки - консултант на много от най-успешните европейски проекти в Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново, Добрич, Шумен, София, Сливен 


Създадохме дългогодишни сътрудничества с водещи български и чуждестранни инвеститори в страната и изградихме доверие у партньорите си с уменията и опита на екипа, експертност и лоялност.
Мненията и пропоръките от успешното взаимодействие с партньорите ни мотивират за следващи съвместни резултати!

 

Консултантска фирма партньор в европейските програми и проекти


Индивидуалният подход към всеки партньор, проект и казус е важен за нас като средство за постигане на максимална ефективност и резултат.

Разбираме стратегически важните интереси на партньорите ни и се стремим с нашите консултантски услуги да добавим максимална стойност за бизнеса и местните общности.

 

За европейските програми и проекти в София, Пловдив, Русе, Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и Плевен, Сибола организира срещи с бизнеса в партньорство с ОББ. 


Като член на БАУКО - Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации, Сибола работи активно за изготвяне на обществени стратегии за дигитализация и насърчаване на предприемачеството в областта на европейското финансиране за програмния период 2021-2027 г. по програми  ОПИК - Иновации и конкурентоспособност, ПРСР - Програма за развитие на селските райони, Региони в растеж.
 


Запитване към Сибола

Изпрати