​Консултантска фирма - европейски програми

Консултантска фирма за покрепа на малки предприятия и дигитализация на МСП по европейски програми

 

 

Консултантска фирма за подкрепа на малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

Разработваме проекти за развитие на дигитализация като приоритет за повишаване на ефективността в предприятия, публични институции и местна власт.

Сибола предлага ефективно консултиране с максимален резултат, като работи с водещите български експерти за технологично, инженерингово и екологично обезпечаване на проектите.

Постоянните ни контакти с мрежа от експерти в Европа осигуряват на клиентите ни допълнителна експертиза при подобряване на работните и производствените процеси.

Сибола –  консултантска фирма за дигитализация на МСП по европейски програми и проекти 

  • Индустрия                                      - ОПИК ОП Иновации и конкурентоспособност
  • Информационни технологии         - ОПИК ОП Иновации и конкурентоспособност
  • Хранително-вкусова промишленост            -  мярка 4.2 на ПРСР
  • Земеделие и агробизнес                          - мярка 4.1 и 4.2 на ПРСР
  • Производство , услуги, селски туризъм       - мярка 6.4 на ПРСР

Сибола е консултантската фирма на много от най-успешните европейски проекти в 

Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Велико Търново, Добрич, Шумен, София, Сливен 


Създадохме дългогодишни сътрудничества с водещи български и чуждестранни инвеститори в страната и изградихме доверие у партньорите си с уменията и опита на екипа, експертност и лоялност.

 

Консултантска фирма - партньор в европейските програми и проекти


Индивидуалният подход към всеки партньор, проект и казус е важен за нас като средство за постигане на максимална ефективност и резултат.

Разбираме стратегически важните интереси на партньорите ни и се стремим с нашите консултантски услуги да добавим максимална стойност за бизнеса и местните общности.

 

За европейските програми и проекти в София, Пловдив, Русе, Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и Плевен, Сибола организира срещи с бизнеса в партньорство с ОББ и СИБАНК


Като член на БАУКО - Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации, Сибола работи активно за разработването на обществени стратегии за дигитализация и насърчаване на предприемачеството в областта на европейското финансиране за програмния период 2014-2020 г. по програми  ОПИК - Иновации и конкурентоспособност, ПРСР - Програма за развитие на селските райони, Региони в растеж.
 
Печат Печат