Изпрати запитване

Повишаване на енергийна ефективност в големи предприятия и МСП

​Повишаване на енергийна ефективност в хотел Премиер Лъкшъри, Банско

​Повишаване на енергийна ефективност в хотел Премиер Лъкшъри, Банско

Енергийна ефективност в хотел Премиер, Банско по европейска програма


Премиер Лъкшъри Маунтин РизортБанско, реализира европроект по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика по процедура енергийна ефективност и зелена икономика в подкрепа на малките и средни предприятия.

Направените инвестиции повишиха енергийната ефективност на хотела. Допълнително се постигнаха икономии от разходи за експлоатация и поддръжка на сградата. Целогодишната експлоатация на хотела с обширна спа-зона, вътрешен и външен басейн със съответно отопление и охлаждане са не само оптимизирани, но и надеждно гарантирани!
Намалени бяха разходите за отопление и осветление в хотела.

Въведена бе цялостна система за наблюдение и оптимизация на енергийните разходи в сградата Building management system или BMS - централизирана система за управление на инсталациите и оборудването в сградата. Тя управлява и контролира консумацията на енергия в сградата, нивата на достъп, сигнализира при повреди и неизправности и снижава енергийните разходи.
Постигнати бяха всички цели за икономия и намаляване на себестойността на нощувките, като разходите за реализирането на проекта се откупиха за по-малко от четири години.
Ниските енергийни разходи на хотела позволяват повече инвестиции за обновление на базата и поддържане на най-високо нива на качество на туристическата услуга.

Премиер традиционно е сред най-високо оценените хотели в Банско!


Запитване към Сибола

Изпрати