Изпрати запитване

Актуално

14.06.2016

30 млн. евро за развитието на управленския капацитет и растежа на МСП

30 млн. евро за развитието на управленския капацитет и растежа на МСП

Развитието на управленския капацитет и растежа на МСП е в подкрепа на специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.


Фирмите могат да направят инвестиционни разходи за придобиване на ДМА, както и на ДНА, за въвеждане на софтуер за управление на ресурсите - (ERP системи), за управление на работата с клиенти (CRM системи), за управление на производството (BI и MOM / MES системи).

Внедряването на интегрираните софтуерни информационни системи (ERP) ще даде възможност на компаниите да стандартизират и автоматизират вътрешните бизнес процеси  като управление на бюджети, счетоводство, контрол  на производството, продажби  и  доставки. ERP системите са едни от най – високите  класове  продукти за програмно осигуряване  и  гарантират оптимизирането на бизнес процесите и  намалена себестойност на продуктите и услугите.

Водеща ERP система в световен мащаб е продукта ERP Hana на немския софтуерен гигант SAP.


Ползващ се с доверието на 50 000 клиента, SAP ERP поддържа бизнес процесите на 25 индустрии с 37 различни езика и 45 локализации.  В основата на ядрото на SAP ERP са включени функционалности за човешки ресурси, финанси и основни процеси, като Procure-to-Pay, Order-to-Cash, Plan-to-Product, and Request-to-Service. SAP  Enterprise Resourse Planning имат доказана репутация в подобряване на  корпоративния ресурс и усвояването на активите  чрез интегрирани, бързи и гъвкави бизнес процеси и повишаване  конкурентоспособността с помощта на иновативни, индивидуализирани продукти и услуги. 
Компаниите  могат  да придобият актуалните мобилни и  облачни и технологии, ако развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 - Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
 - Интензивни на знание услуги
 - Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
 
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева, а максималния размер на БФП е 391 166 лева. Интензитетът на безвьзмездната финансова помощ е до 70%.
 

Сибола е консултирала  успешно европроекти за внедрявяне на софтуер за подобряване на производствения и управленски капацитет в десетки малки и средни предприятия.


С внедряването  на специализирани софтуерни технологии нашите партньори  значително подобриха управленските си процеси и бизнес развитието си:
 
„Unique Soft” - „Разработване на иновативен универсален мултиплатформен софтуерен продукт за визуализиране на база данни в стартиращо иновативно предприятие”. Реализацията на проекта укрепи управленския капацитет на компанията и подобри ефективността на връзките с клиентите.

 „Parfums Douglas Bulgaria“ ООД - „Въвеждане на допълнителни модули към софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) и закупуване на необходимия хардуер“.

„Козметик плюс“ ЕООД - „Въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) и закупуване на необходимото оборудване“.
 
„MBM Metalwork “ ЕООД , гр. Русе - „Повишаване конкурентоспособността на компанията чрез въвеждане на ново технологично оборудване и софтуерна система в производството”.

„Кабелнет“ ООД, гр. Русе - „Въвеждане на система от софтуерно и хардуерно оборудване за управление на работните процеси и обслужването на клиенти и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008“.

„E.Miroglio” EАД - „Повишаване конкурентоспособността на „Е.Миролио”АД чрез инвестиционна подкрепа за модернизация на производството и внедряване на ко-генерационна инсталация”. Въвеждането на софтуерна система „Logitex” за ефективен мониторинг  и планиране на производството гарантира по-висока управляемост на производствените процеси и по-бързо внедряване на нови продукти.

„Global consulting” ЕООД - „Повишаване на конкурентоспособността на „Глобал Консултинг” ЕООД, чрез внедряване на специализиран софтуерен  продукт  за Big Data глобално  моделиране“.

Компанията „Global consulting” ЕООД  извършва  системен анализ, проектиране, доставка, инсталиране и поддръжка на информационни системи и приложен софтуер, професионални решения за правителствени организации, банки, застрахователни компании и други търговски предприятия, работещи  с голям обем информация.

„Global consulting”  има  установено стратегическо партньорство с лидерите в областта на информационните технологии: Informatica ,EMC2 Corporation, SAP,  Sybase, Unisys Corporation, Cisco Systems Inc., Microsoft.ЗА ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТ НА СИБОЛА:

ТЕЛЕФОН:
02/ 971 29 22

E-MAIL: INFO@CIBOLABG.COM

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АСЯ АНАСТАСОВА, РУМЯНА ФИЛИПОВА


Запитване към Сибола

Изпрати