Изпрати запитване

Браншови организации

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на месопреработвателите в България
В Асоциацията на месопрепреработвателите членуват фирми, занимащи се с добив и преработка на месо, както и с други дейности, съпътстващи месната индустрия.
От 2003 г. Сибола и АМБ имат сключен дългосрочен договор за съвместна дейност за подпомагане на членовете на Асоциацията в проекти по мярка 4.2 при внедряването на иновации, енергийната ефективност и ERP решения в предприятията от бранша.