Изпрати запитване

Актуално

01.07.2016

Cibola и SAP за развитието на управленския капацитет и растежа на МСП

Cibola и SAP за развитието на управленския капацитет и растежа на МСП

Cibola и SAP за внедряване на софтуер по европейска програма за развитието на управленския капацитет и растежа на МСП​ 

30 млн. евро по ОПИК 2014-2020 г. ще подпомогнат внедряването на софтуер в малките и средните предприятия в България
На 15 август 2016 г. изтича срокът, в който малките и средни предприятия могат да кандидатстват за внедряване на управленски софтуер - информационни и комуникационни технологии и услуги като софтуери за управление на ресурсите (ERP системи) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Максималният размер на помощта за конкретен проект е 200 000 евро при продължителност на проекта до 18 месеца. Компаниите са допустими да кандидатстват по процедурата на европейската програма за внедряване на управленски софтуер за развитие на управленския си капацитет, ако развиват своята основна икономическа дейност в следните направления: ниско, средно и високотехнологични промишлени производства и интензивни на знание услуги.

 

Cibola предлага внедряване на SAP ERP софтуер с финансиране по европейска програма

 

SAP ще участва и в процеса по изготвяне на пътни карти и план за развитие (модули, продукти), а Cibola, със своя 16-годишен опит, ще консултира компаниите при разработването на европроекти и ще съдейства за внедряването на ERP системите в предприятията.
 
С над 50 000 клиента, SAP ERP поддържа бизнес процесите на 25 индустрии с 45 различни локации и 37 езика, включително и на български. В основата на ядрото на SAP ERP са включени функционалности за управление на финанси, човешки ресурси и основни процеси за планиране, производство, склад и доставяне. SAP ERP отчита спецификата и мащабите на всеки бизнес и се адаптира спрямо конкретните нужди на компанията, помага ѝ да осъществи международна експанзия, съдейства за увеличаването на броя и качеството на клиентите ѝ.
За SAP
Като лидер на пазара на корпоративните софтуерни приложения, SAP помага на организации от всякакъв размер и бранш да се развиват все повече. От офиса до заседателната зала, от склада до витрината на магазина, от настолните компютри до мобилните устройства — SAP дава възможност на хората и организациите да работят заедно по-ефективно и да използват условията на бизнеса по-ефективно, за да са винаги една крачка пред конкуренцията. Приложенията и услугите на SAP позволяват на повече от 305,000 клиенти да работят ползотворно, да се адаптират непрекъснато и да се развиват устойчиво. За повече информация: www.sap.com
 

За Cibola
Вече 16 години Сибола е доказан лидер в сферата на европейските проекти с успешното реализиране на над 450 инвестиционни проекта.
Съвместната работа със Сибола даде възможност на стотици малки и средни предприятия за устойчив растеж чрез модернизация на оборудване и внедряване на софтуер за развитие на управленския капацитет с внедряване на съвременни информационни технологии.
 
 

 Запитване към Сибола

Изпрати