Изпрати запитване

Насърчаване на предприемачеството

Допустими кандидати по Код Икономическа Дейност

Допустими са само кандидати, които развиват основна икономическа дейност, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптичниС27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“; 

Насърчаване на предприемачеството в области свързани с европейски и регионални предизвикателстваЗапитване към Сибола

Изпрати