Развитие на клъстери в България

Допустими разходи по процедура "Развитие на клъстери в България"

– Придобиване на ДМА и ДНА
– Разходи за услуги
– Оперативни разходи

Минимален размер на БФП–100 000 лв.

Максимален размер на БФП:

• 391 166 лв. за клъстери в начален етап на развитие
• 1 000 000 лв. за развиващи се клъстери
• 2 000 000 лв. за развити клъстери

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца


Тагове: Развитие на клъстери | ОПИК проекти | дигитализация на МСП |

Печат Печат