Изпрати запитване

Европейски проекти, Иновации и конкурентоспособност

E. Миролио, Сливен, Ямбол с европейски проект по ОПИК

E. Миролио, Сливен, Ямбол с европейски проект по ОПИК

Подобряване на производствения капацитет с технологично оборудване по ОПИК


Е.Миролио е българско дружество, чиято дейност е концентрирана в производството и търговията на текстилни и трикотажни изделия. Дружеството е създадено през октомври 2002 г. (под наименованието „Раумер България” и преименувано на Е.Миролио през 2007 г.) и бързо се утвърждава като лидер в текстилната индустрия у нас.

С изпълнението на европейския проект Е.Миролио разширява дейностите и обемите на продукцията си. Технологичната модернизация на предприятието подобрява производствения капацитет със закупуване и инсталиране на ново модерно оборудване за производство на платове и плетива.
Допълнителното внедряване на специализираният софтуер за мониторинг и планиране, прецизира контрола и анализа на работните дейности, а така също оптимизира срока за производство на продукцията.

Наименование на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Е.Миролио, чрез инвестиционна подкрепа за модернизация на производството и внедряване на ко-генерационна инсталация

Стойност на проекта: 2,872,000.00 лв.

Място на изпълнение на европейския проект: Сливен , Индустриална зонаЗапитване към Сибола

Изпрати